Mesafeli satış sözleşmesi

1.TARAFLAR : İşbu sözleşme, satıcı sıfatıyla İzzetpaşa Mah. Lale 1 Sokak No:1A, Şişli, İstanbul adresinde faaliyet gösteren GREEN MARKET DOĞAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile alıcı sıfatıyla arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.

1.1.Satıcının İletişim Bilgileri : Satıcının telefon numarası +90 530 119 04 87, satıcının elektronik posta adresi office@greenway.group adresidir.

1.2.Alıcının İletişim Bilgileri : Alıcının telefon numarası, elektronik posta adresi adresidir.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU : İşbu sözleşmede, alıcı tarafından satıcının internet adresi aracılığıyla sipariş edilen ürünlerin, alıcıya satışı, teslimi, ürün bedelinin tahsili ve diğer hususlarda tarafların karşılıklı hak ve yükümlükleri düzenlenmiştir.

3.TANIMLAR : İşbu sözleşmede kullanılan terimler, aşağıdaki anlamlarda kullanılmışlardır.

3.1.İnternet Adresi : Alıcının, satıcıdan ürün sipariş ettiği mygreenway.com.tr internet adresini,

3.2.Ürün : Satıcıya ait olup, alıcı tarafından internet adresinden sipariş edilen, internet adresinde özellikleri bulunan malı,

3.3.Kullanıcı Adı Ve Şifresi : Satıcı tarafından, talep eden her gerçek veya tüzel kişiye verilen ve internet adresinde sipariş verilen kısma girilmesini sağlayan bir isim ve şifreden oluşan bilgileri,

3.4.Alıcı: Kullanıcı adı ve şifre ile satıcının internet adresine kayıtlı olan, internet adresi aracılığıyla ürün sipariş eden, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ya da tüzel kişi tüketiciyi,

3.5.Ön Bilgilendirme Formu : Alıcının sipariş vermeden önce, sözleşme koşulları hakkında bilgilendirildiği metni,

3.6.Sipariş: Alıcının internet adresinde seçtiği ürünlerin, alıcının belirlediği adrese teslimi için alıcı tarafından yapılan ödeme sonucu verilen onayı,

3.7.Üçüncü Kişi Alıcı : Alıcı tarafından sipariş edilip bedeli ödenen ürünün, alıcının talebi üzerine alıcı dışında teslim edileceği üçüncü gerçek ya da tüzel kişiyi,

3.8.Aracı Kargo Şirketi : Ürünün, alıcıya/üçüncü kişi alıcıya gönderileceği kargo şirketini (……… kargo şirketini) ifade eder.   

4.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ : İşbu sözleşme, alıcı tarafından sipariş edilen ürün/ürünler bedelinin satıcıya ödenmesi ile yürürlüğe girer.

5.ALICININ ÜRÜNÜ SİPARİŞ ETME USULÜ :

5.1. Alıcı, internet adresine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak, internet adresinde fiyat ve özellikleri belirlenen ürünlerden istediğini, istediği miktarda seçer.

5.2. Ürünler seçildikten sonra alıcı, internet adresinde belirtilen alanlarda bulunan bilgileri doldurmak, kendi isim ve soyismini, fatura adresini, varsa ürünün teslim edileceği üçüncü kişi alıcının isim, soyisim ve adresini, iletişim bilgilerini, ürün isimlerini ve miktarlarını açıkça yazmak ve seçmek zorundadır.

5.3. Alıcı, internet adresinde bulunan ve sipariş ile ödemeden önce alıcının bilgisine sunulan, ön bilgilendirme formunu, sipariş vermeden ve ödeme yapmadan önce okuyup incelediğini kabul etmiştir. Alıcı, işbu sözleşme gereğince ürün bedelini ödediği anda ön bilgilendirme formunu okuduğunu kabul etmiş sayılır. Ön bilgilendirme formu işbu sözleşmenin bütünleyici parçasıdır.

5.4. Gerekli bilgileri internet adresine giren alıcı, siparişini ön bilgilendirme formunda kontrol ettikten sonra, ürün bedelini, internet adresinde bulunan bankalara ait kredi kartlarının herhangi biriyle peşin olarak öder. 

5.5. Siparişin onaylandığı ve teslimat durumu, internet adresinde yer alır. Satıcı, siparişin onay durumu hakkında alıcıyı bilgilendirir.    

6.SATICININ ÜRÜNÜ TESLİM USULÜ :

6.1. Satıcı, sipariş edilen ürün bedelinin ödendiği tarihten sonraki haftaiçi bir güne denk gelen ilk işgününden başlamak kaydıyla, üç işgünü içinde ürünü, internet adresinde belirtilen aracı kargo şirketine teslim etmek zorundadır. Ürünün, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde alıcıya/üçüncü kişi alıcıya teslim edilmesi gerekir. Otuz günlük süre içerisinde ürün teslim edilmez ise alıcı, sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

6.2. Teslim, alıcının bildirdiği adrese yapılır. Bu adreste yapılacak teslim, Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca, tebligat almaya yetkili olan ve adreste bulunan kişilere de yapılabilir. Bu halde teslim, alıcı/üçüncü kişi alıcıya yapılmış sayılır.

6.3. Alıcı, internet adresinde belirtilen kargo bilgilerini takip etmek zorundadır. Alıcının internet adresinde belirttiği teslim adresine, aracı kargo şirketi ile gönderilen ürünün, alıcının adreste bulunmaması ya da alıcıya atfedilebilecek bir sebepten ötürü teslim edilememesi halinde, aracı kargo şirketinin, alıcının adresinde bulunmadığını tespit tarihi, ürünün alıcıya/üçüncü kişi alıcıya teslim tarihi olarak kabul edilir. Bu halde alıcı, temerrüde düşmüş kabul edilir ve satıcı, alıcının ürünü teslim almaması nedeniyle, ürünün kaybolması, yok olması gibi teslime bağlı her türlü sorumluklardan kurtulur.

6.3.1. Aracı kargo şirketi tarafından ürünün alıcıya/üçüncü kişi alıcıya teslim edilememesi ve aracı kargo şirketinin şubesine geri götürülmesi halinde alıcı/üçüncü kişi alıcı, aracı kargo şirketinin kendi mevzuatına göre belirlediği sürede, ürünü aracı kargo şirketinden teslim almak zorundadır.

6.3.2. Alıcının/üçüncü kişi alıcının, sipariş ettiği ürünü aracı kargo şirketinin şubesinden teslim almaması ve ürünün aracı kargo şirketi tarafından satıcıya geri teslimi halinde, ürünün tekrar alıcıya/üçüncü kişi alıcıya gönderilebilmesi için, alıcının, aracı kargo şirketinin geri gönderim ve yeniden gönderim masraflarını peşin olarak satıcıya göndermesi zorunludur. Ürünün son kullanma tarihinin bu sürede geçmiş olması halinde, alıcıya başka bir ürün gönderilmeyecektir. Bu halde ürün, alıcı elinde iken yok olmuş sayılır ve satıcının, tahsil ettiği ürün bedelini alıcıya geri ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.

6.3.3. Ürünün alıcıya/üçüncü kişi alıcıya teslim edildiği ya da teslim edildiğinin kabul edildiği andan itibaren, ürüne gelebilecek her türlü zarardan alıcı sorumludur.

6.3.4. Aracı kargo şirketinin, ürünün teslim edileceği adresin bulunduğu semtte şubesi olmadığı takdirde alıcı/üçüncü kişi alıcı, satıcının elektronik posta adresi ile bildireceği aracı kargo şirketinin, teslim adresine en yakın şubesinden sipariş ettiği ürünü teslim almak zorundadır. Alıcının/üçüncü kişi alıcının bu yükümlülüğünden kaçınması halinde, aracı kargo şirketinin ürünü satıcıya geri gönderdiği tarih alıcıya teslim tarihi sayılır.

6.4. Satıcı, sipariş edilen ürünle birlikte sözleşmenin bir nüshasını da alıcıya gönderir. Ayrıca satıcı, sözleşmeyi alıcının elektronik posta adresine de gönderir.

7.ÜRÜNÜN ÜCRETİ VE YAN ÜCRETLER :

7.1.Ürünler : Alıcı tarafından sipariş edilen ürün/ürünler ve KDV dahil fiyatları aşağıda gösterilmiş olup, taraflar aşağıdaki ürün bedellerinin satıcıya ödenmesi karşılığında alıcıya teslimi konusunda anlaşmışlardır.

 

Sipariş Bilgileri

Ürün Kodu

Ürün Adı

Adet

Birim Fiyatı (TL)

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam TL 

 

 

7.2. Alıcı, internet adresinde belirtildiği ve ön bilgilendirme formunda bilgilendirildiği üzere, TL aracı kargo ücretini ödemek zorundadır..

7.3. Toplam Ücret : İşbu sözleşme gereğince alıcının satıcıya ödeyeceği yan ücretler dahil toplam ürün bedeli TL dir.

7.4. Alıcının Önceki Siparişlerde Kazanmış Olduğu İndirim Hakkını Kullanması : Alıcı, önceden hak kazanmış olması halinde satıcıdan, işbu sözleşme kurulmadan önce satın aldığı ürünler dolayısıyla kazandığı indirim hakkını, bu sözleşme uyarınca satın aldığı ürünlerde kullanmış sayılır. Bu halde, ürünün yukarıda yazılı fiyatında %.... oranında indirim yapıldığında, alıcının ödeyeceği ürün fiyatı KDV dahil …., …. TL dir. Ürün bedelinin alıcıya geri ödenmesi gereken durumlarda, indirim bedelinin nakit karşılığı alıcıya iade edilmez.

8.ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETMESİ VE ÜRÜNÜN İADE USULÜ :  

8.1. Alıcı, aracı kargo şirketince ürün kendisine ya da üçüncü kişi alıcıya teslim edildiğinde, aracı kargo şirketinin görevlisinin bulunduğu esnada kargo paketini açıp, gönderilen ürünün sipariş ettiği ürün olup olmadığını, üründe herhangi bir bozulma veya zarar bulunup bulunmadığını incelemek ve bulunması halinde kargo şirketi görevlisi ile birlikte tutanak tutmak zorundadır. Ürünün, sipariş ettiği ürün olmaması ya da bozulmuş, zarar görmüş ve üründe bu gibi durumların bulunması halinde alıcı, ürünü kabul etmeme hakkına sahip olup, ürünü teslim almaz, tutulan tutanağı satıcının adresine ya da elektronik posta adresine ya da faks numarasına gönderir. Aynı şekilde alıcı, kabul etmediği ürünü, aynı kargo şirketi aracılığıyla masrafları satıcıya ait olmak üzere, satıcının adresine geri gönderir. Tutulan tutanakta alıcı, aynı üründen isteyip istemediğini açıkça yazmak zorundadır. Ürün kendisine iade edilen satıcı, ürünün tutanakta yazıldığı şekilde ayıplı olduğunu tespit ederse, alıcının aynı üründen sipariş etmesi ya da tutanakta herhangi bir şey yazmaması halinde, aynı tür üründen bir başkasını, işbu sözleşme hükümlerine göre alıcıya gönderir. Alıcının yeni ürün istemediğini açıkça beyan etmesi halinde satıcı, işbu sözleşme hükümlerine göre tahsil ettiği ücret ve yan ücretleri alıcının ödeme yaptığı kredi kartına ait banka hesabına iade etmek zorundadır. Bu halde, ürünün iade ve ürünün tekrar gönderilmesi masrafları satıcıya aittir. Kredi kartının bulunduğu banka hesabına gönderilen ürün bedellerinin banka tarafından alıcıya iade edilmemesinden satıcı sorumlu değildir.    

8.2. Alıcının sipariş ettiği ürünün, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/1-e maddesi gereği ‘çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerden olması ve aynı maddenin ç bendi gereği ‘tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan’ ürünler arasında bulunması nedenleriyle, Yönetmelik maddesi gereği işbu sözleşme gereğince alıcının cayma hakkı bulunmamaktadır. 

9.DİĞER HUSUSLAR :

9.1. Alıcının internet adresine girdiği kişisel verilerini satıcı, kanuni istisnalar dışında bir başka gerçek ya da tüzel kişiyle paylaşamaz. Alıcı, bu verilerin satıcıya ait diğer firmalar tarafından yine satıcıya ait ürünler konusunda alıcının bilgilendirilmesi şeklinde kullanılmasına muvafakat etmiştir.

9.2. İnternet adresinde bulunan her türlü bilgi, içerik, reklam ve diğer gayri maddi unsurların mülkiyet ve fikri-sınai hakları satıcıya aittir.

9.3. İnternet adresinde bulunan üçüncü kişilere ait sitelere, internet adresinde bulunan reklam ve linkler aracılığıyla ulaşılması durumunda, üçüncü kişilere ait siteler nedeniyle ortaya çıkacak uyuşmazlıklardan satıcı sorumlu değildir.   

9.4. Ücreti ödenmeyen ürün alıcıya gönderilmez. Ürünün ücretinin eksik ödendiğini ya da hiç ödenmediğini tespit eden satıcının sözleşmeyi fesih hakkı vardır.

9.5. Alıcının temerrüt tarihi, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın siparişin onaylandığı günden sonraki gündür. Satıcının temerrüt tarihi, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, işbu sözleşmeye göre ürünü teslim etmesi gereken son tarihten sonraki gündür. Her halde uygulanacak faiz temerrüt tarihinden itibaren başlar.

9.6. İşbu sözleşme gereğince satışlar peşin satış olup, alıcının kredi kartının bulunduğu bankanın sağladığı taksit imkanı, taraflar arasında kurulan sözleşmeyi taksitli satış sözleşmesi haline getirmez.

9.7. Ürün bedelinin alıcının kredi kartının bulunduğu banka tarafından satıcıya ödenmemesi hali, alıcının kusuru olarak kabul edilir. Bu durumda alıcı, ürünü kullanmaya başlamadıysa, satıcının elektronik posta ile yapacağı bildirimin ardından, ürünü kullanmadan üç işgünü içerisinde satıcıya göndermek ya da ürün bedelini satıcının hesabına yatırmak zorundadır. Ürünün alıcı tarafından kullanılması ve iadesinin bu haliyle mümkün olmaması halinde alıcı, ürün bedelini, satıcı tarafından yapılan bildirimden itibaren üç gün içinde satıcının hesabına yatırmak zorundadır. Bu halde temerrüt, bu sürenin bitiminden itibaren herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın gerçekleşir.

9.8. Mücbir sebepler nedeniyle ürünün süresi içinde alıcıya/üçüncü kişi alıcıya teslim edilmemesi halinde satıcı, alıcıyı bilgilendirir. Bu halde alıcının, işbu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç işgünü içinde sözleşmeden dönme hakkı vardır.

9.9. Ürünün satıcıdan kaynaklanan sebeplerle bulunamaması veya yasaklanması veya ithal edilememesi gibi durumlarda satıcı, alıcıyı bilgilendirir. Bu halde alıcının, işbu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç işgünü içinde sözleşmeden dönme veya benzeri bir ürünü sipariş etme hakkı vardır. İşbu süre içinde alıcının sözleşmeden dönmemesi halinde satıcı, sipariş edilen ürüne en yakın içerikte bir ürünü alıcıya gönderir. Bu halde satıcı, işbu sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmiş sayılır. Sipariş edilen ürünün yerine gönderilen ürünün fiyatının, sipariş edilen ürün ile aynı olması ya da sipariş edilen üründen daha ucuz olması gerekir. Gönderilen ürünün fiyatı, sipariş edilen ürünün fiyatından az ise, aradaki fark satıcı tarafından alıcıya iade edilir.

9.10. Alıcı, her türlü şikayetini kullanıcı adı ve şifresiyle, internet adresi aracılığıyla yapabilir. Satıcı, şikayetlerin nedenini ortadan kaldırmak için çaba gösterecektir. 

10.TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESLERİ, ADRES DEĞİŞİKLİKLERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜKLERİ : Tarafların işbu sözleşmede yazılı adreslerine yapılan tebligatlar, taraflar adreste bulunmasalar bile, tebligatın yapılamadığının tespit edildiği tarihte muhatabına yapılmış sayılır. Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak karşı tarafa bildirmekle yükümlüdürler. Her halde, satıcıya yapılacak tebligatlar için satıcının internet adresinde yazılı son adresi esas alınır. Alıcı ise, adres değişikliğini kullanıcı adı ve şifresiyle satıcıya göndereceği elektronik posta yoluyla bildirebilir. Elektronik posta adresi ile yapılacak bildirimler saklıdır.

11.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME : İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık tarihinde geçerli olan tarifeye göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda yazılı olan parasal sınırda kalan uyuşmazlıklarda İl/İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı, bu sınırın üzerindeki parasal uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri ile alıcının yerleşim yeri Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12. SÖZLEŞME SAYFA, NÜSHA VE MADDE SAYISI : İşbu sözleşme beş sayfa, on iki madde ve iki nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

SATICI                                                                                                        ALICI

Adına Ve Hesabına Yetkili Temsilcisi                                           ……………………

………………………                                                                                  (imza)

     (imza)