Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması

1. GENEL BİLGİLER; UYGULAMA ALANI

İşbu Mevcut Hükümler, sizleri, bilgilerin toplama, uygulama ve yayınlama yöntemleriyle tanıştırmak amacıyla Green Market Ticaret Limited Şirketi tarafından geliştirilmiştir. Mevcut Hükümler bu web-site’de, mobil siteler’de, uygulamalar’da, widget’te ve işbu Hükümlere referans içeren kullanılan tüm diğer interaktif araçlar (bundan böyle Web-site) vasıtasıyla elde edilen bilgiler için uygulanmaktadır.  İşbu belgede aksi belirtilmedikçe, mevcut Hükümler, Şirketin başka kaynaklarından, özellikle de ağ kaynakları dışından alınan bilgilere yönelik uygulanmaz.    

http://mygreenway.com.tr sitesine giriş veya kayıt işlemi gerçekleştirdiğinizde, kişisel verilerinizin Green Market Ticaret Limited Şirketinin veri personeli tarafından toplanması, kaydedilmesi sistemleştirmesi, depolanması,  muhafaza edilmesi, kesinleştirilmesi(yenilenmesi, değiştirilmesi), özetlenmesi, kullanılması, üçüncü taraflara devredilmesi (yayınlanması, sunulması, erişilmesi), kimliğin gizlenmesi, engellenmesi, silinmesi, imha edilmesine muvafakat ettiğinizin anlamına gelmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TANIMI VE İŞLENME AMACI

Kişisel veriler – kimliğiniz tanımlanmasını sağlayan bilgilerdir. Kişisel veriler, özellikle, aşağıdakileri içermektedir:

-Adı, soyadı, baba adı, Eposta adresi, hüviyeti tasdik eden esas belge numarası, belirtilen belgenin veriliş tarihi ve düzenleyen makam hakkında bilgileri, vekilin yetkilerini tasdik eden vekaletnamenin veya başka belgenin detayları (onay alındığında).

Bunun dışında, kişisel verilerinin işlenmesi amacıyla, Şirket özellikle, mobil veya diğer telefon numarası, Eposta adresi, doğum tarihi, cinsiyet gibi ek bilgileri talep etme hakkına sahiptir.

Şirket, kişisel verilerinize, şirketin sunumları ve programlarına katılma kararı verdiğinizde, yada kişisel verilerinizi Şirkete doğrudan, özellikle de sisteme kayıt yaparak, ürün satın-alarak, interaktif araçları kullanarak veya Web-site üzerinden Şirketle başka yollarla etkileşim kurarak  diğer yollarla sunduğunuzda erişim sağlamaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI

 • Şirket, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:
 • Sağlanan amaçlar doğrultusunda, özellikle, taleplerinizi karşılamak, başvurularınızı işlemek ve yerine getirmek için;
 • işbirliğimiz ve ortak işlemlerimize ilişkin bilgileri tarafınıza gönderebilmemiz için;
 • ilginizi çekebilecek Şirket ürünleri, hizmetleri, program ve teklifleri hakkında posta ve eposta, telefon üzerinden veya SMS yoluyla bilgilendirmek için;
 • size özel tercihlerinizi dikkate almak, özellikle, ürünler veya sizin için özel tasarlanmış teklifler hakkında bilgilerin sunulması yoluyla;
 • Web-siteyi kullanma ve Web-site üzerinden diğer kullanıcılarla iletişim kurma olanağına sahip olmanız için;
 • veri analizi, denetim, yeni ürünlerin geliştirilmesi, web-sitesinin performans iyileştirmesi, hizmet kapsamının genişlenmesi, satış trendlerin belirtilmesi ve reklam kampanyaların verimliliğin  tespit edilmesi dahil olmak üzere, bizim dahili  amaçlarımız için;
 • promosyon, yarışmalar ve diğer benzeri etkinliklere katılma olanağın sağlanması ve bunların idare edilmesi amacıyla  (bazı etkinlikler, kişisel bilgilerin kullanılma, düzen ve ifşa prosedürleri hakkında ek bilgileri içeren ek kurallara tabidir; bu kuralları dikkatle incelemenizi öneriyoruz);
 • siparişlerinizin temin edilmesi veya ürün ve hizmetlerin tarafınıza başka şekilde temin edilmesi, örneğin, ödemelerin gerçekleştirilmesi, siparişlerin tedariki, alış-verişinizle ilgili sizinle iletişime geçilmesi ve uygun müşteri hizmetinin temin edilmesi amacıyla;

4. KİŞİSEL VERİLERİNİN İFŞA EDİLMESİ

Şirket, kişisel verilerinizi aşağıdakilere ifşa edebilir:

 • Bağlı ortaklıklara, yani MYGREENWAY grubundaki şirketlere: İnternet-mağaza üzerinden mesafeli satış Koşullarına göre mesafeli satışı gerçekleştirmek, kişisel verilerinizi depolamak ve otomatik olarak işlemek amacıyla. Aynı zamanda, Şirket kişisel verilerin işleticisi olarak çalışmaya devam edecek ve Kişisel verilerin paylaşılmamasından sorumludur.
 • Şirket ve anılan iştirakleri için Web-site barındırma, verilerin analizi, kasa nakit yönetimi, siparişlerin teslimi, altyapının sağlanması, BT hizmetleri, müşteri hizmetleri, eposta hizmetleri, kredi kart işlemleri, denetim, eğitim v.s. gibi hizmetleri sağlayan üçüncü kişilere. Kişisel verileriniz veya bu bilgilere erişimi, yukarıdaki hizmetlerin tarafımıza veya adımızdan temin etmek adına bu üçüncü kişilere sağlanacaktır.
 • İletişimin kurulması, siparişlerinizin hazırlanması ve hizmetlerin sağlanmasının gerektirdiği ölçüde Rehber olarak (Rehber tanımına dair bilgileri İşbirliği Standartları ve Kullanıcı Sözleşmesinde bulabilirsiniz) seçeceğiniz Danışmana;
 • Gerekli veya uygun olduğunu bulduğumuzda: a)ikamet ettiğiniz ülke kanunları dahil olmak üzere, yürürlükte olan yasalara uygun olarak; b)mahkeme kararının tenfizi için; c)ikamet ettiğiniz ülkenin dışında bulunanlar dahil olmak üzere, devlet idari organların emirlerinin icra edilmesi; d) Şirketçe belirtilen işbirliği kurallarına uymak; e) Şirket faaliyetinin veya iştiraklerin faaliyetinin korumak; f) Şirketin, bağlı kuruluşlarımızın, sizin veya diğer kişilerin haklarını, gizli bilgilerini, güvenliğini, mülkünü korumak; g) mevcut yasal koruma araçların kullanma hakkımızı yerine getirmek veya potansiyel kayıpları minimize etmek için.

5. KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLER   

Kişisel olmayan bilgilerin elde edilmesi. Kişisel olmayan bilgilere, kimliğinizin tanımlanmasına izin vermeyen tüm bilgiler aittir, özellikle:

 • Tarayıcı hakkında bilgiler;
 • Çerezler, piksel etiketleri ve diğer teknolojiler aracılığıyla elde edilen bilgiler;
 • Tarafınızdan veya Danışmanlarımızca temin edilen demografik veriler ve diğer bilgiler;
 • Birleşik veriler

Şirket veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kişisel olmayan çeşitli bilgileri elde edebilirler. Mesela, aşağıdakileri tespit edebiliriz:

 • Bilgisayarınızın tipi, ekran çözünürlüğü, işletim sistemi sürümü, internet-tarayıcının sürümü;
 • Konumunuz, eğitiminiz, mesleğiniz, yaşınız ve gönüllü olarak paylaştığınızda, hobileriniz ve mesleki ilgi alanlarınız gibi diğer bilgileri içeren demografik bilgiler. Kişisel verilerinizle birleştirilmediği sürece bu tür bilgiler sizin ve diğer kişilerin kimliğinin tanımlanmasına imkan vermez.  

Birleşik veriler.

Kişisel verilerinizi, birleşik bilgiler aracılığıyla sizin veya diğer kişilerin tanımlanması imkansız hale geleceği şekilde birleştirebiliriz, örneğin, müşterilerimizin belirli bölgede yüzdesel oranını tespit edilmesi amacıyla kişisel verilerinizin kullanılması durumunda. Bazı durumlarda, kişisel ve kişisel olmayan bilgileri birleştirebilmekteyiz (örneğin, isminiz ve coğrafi konumunuz hakkında bilgiler). Kişisel ve kişisel olmayan verileri birleştiren bilgilere yönelik özel bilgiler kullanma kuralları uygulanacaktır.

Kişisel olmayan bilgilerin kullanılması ve ifşa edilmesi

Kişisel olmayan bilgilerin aracılığıyla kimliğiniz tanımlanamayacağından dolayı, bu bilgileri istenen amaçlar için elde edebilir, kullanabilir ve ifşa edebilmekteyiz.

6. ÇEREZLER VE DİĞER TEKNOLOJİLER

Çerezler: Şirket ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları Web-sitede çerezler kullanma hakkına sahiptir. Çerezler sayesinde veriler, depolanma ve diğer amaçlar için web-server tarafından bilgisayara transfer edilmektedir. Çerezler ve diğer teknolojileri, özellikle, daha yüksek hizmet kalitesini sağlamak, daha kapsamlı bilgiler sunmak, Web-siteyi kesintisiz şekilde kullanmanızı sağlamak amacıyla kullanmaktayız. Hizmet tedarikçilerimize de web-sitemizde çerezler kullanılmasına izin verilmektedir. Çerezler aracılığıyla sağlanan bilgilere ihtiyaç duymadığınız halde çerezler kullanmayı reddedebilirsiniz (tüm tarayıcılarda bulunan standart bir fonksiyondur)     

Piksel-etiketler ve diğer teknolojiler. Transparan GIF-dosyaları  - fonksiyon bakımdan birçok açıdan çerezlere benzeyen özgün isme sahip küçük görüntülerdir. Ancak, bilgisayarınızın sabit diskinde depolanan çerezlerden farklı olarak, Transparan GIF-dosyaları gizli araçlardır ve web-sitelerin sayfalarına yerleştirilmektedir. Ayrıca, transparan GIF-dosyaları (yazılım hataları ve piksel etiketleri takip eden web işaretçiler olarak da bilinen) Web-sitemizde, web-site ziyaretçilerin hareketlerini izlemek ve Web-sitenin kullanma ve yanıt hızına ilişkin istatistiğin derlenmesi için kullanabiliriz. Şirket ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, yanıtların sıklığını izlemek, pazarlama kampanyaların verimliliğini tespit etmek ve mektuplarımızın açılma ve gönderilme zamanını öğrenmek amacıyla, ayrıca, transparan GIF-dosyaları   e-postalarda da HTML formatında kullanabilirler.

Web-site analitiği. Şirket, Web-sitenin analitiğin çalışmasını sağlamak, Web-sitenin ziyaretçilerinin kullanma prensiplerini izlemek ve anlamak için bu bölümde özetlenen teknolojilerinden faydalanan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla çalışabilir. Örneğin, web-analitiği hizmetlerini sağlayan Google şirketi, Web-sitenin işleyişinin ve kullanıcılarla etkileşiminin geliştirilmesine yardım ediyor. Daha detaylı bilgi almak ve Google’ın çözümleri için uyguladığı gizlilik ilkelerini ve kullanımdan vazgeçme yöntemleri için Google Gizlilik hakkında bölümünü inceleyebilirsiniz.

Widget, uygulamalar ve diğer araçlar. Sağladığımız teknolojileri (widget gibi) kullanmaya karar verdiğinizde, bu teknolojiler sayesinde elde edilen tüm özel veya özel olmayan bilgiler, ilgili aracın aktifleştirebileceğiniz sosyal ağlar, diğer web-siteler ve platformlar üzerinden her kese açık hale gelebilir. Bunun dışında, bazı teknolojiler viral olarak diğer platformlara transfer edilebilir (örneğin, arkadaşınız veya müşteriniz bilgilerinizi içeren widget’i kendi bloğunda yerleştirebilir). Şirket, kişisel verilerin ve/veya kamuya açık hale gelen diğer bilgilerin elde edilmesi, kullanılması veya yayınlanması için sorumlu değildir.

7. IP-ADRESLER       

IP-adreslerin tespit edilme yöntemleri 

Bilgisayarınızın IP-adresi – internet server sağlayıcınız (ISP) tarafından bilgisayarınıza otomatik olarak tanınan numaradır.

Ziyaretçinin Web-siteyi ziyaret ettiğinde IP-adres otomatik olarak tespit edilebilir ve server olay günlüğünde kaydedilebilir; ayrıca, ziyaret zamanı ve ziyaret edilen sayfalar da kaydedilmektedir.

IP-adresin tespit edilmesi – web-sitelerin çoğunda otomatik olarak gerçekleşen standart uygulamadır.

IP-adreslerin kullanma ve ifşa edilme kuralları.

IP-adresler, Web-sitenin kullanma istatistiğin belirlenmesi, server’ deki problemlerin teşhis edilmesi, sahtekarlık durumların tespit edilmesi, Web-sitenin yönetilmesi ve diğer amaçlar için kullanılabilir. Ayrıca, kişisel verilerinin kullanıldığı ve yayınladığı tüm amaçlar için IP-adresler kullanabilir ve üçüncü taraflara açıklanabilir. Yürürlükte olan yasalarda aksi belirtilmedikçe, IP-adresler,  server olay günlüğü ve ilişkili veriler, her halükarda özel olmayan bilgiler olarak kabul ettiğimizi dikkate alınız.

8. SOSYAL AĞLAR VE İNTERAKTİF KOMÜNİKASYON ARAÇLARI

Web-sitemizin özel fonksiyonları, bizimle ve diğer kullanıcılarla etkileşimin kurulabilmesini sağlamaktadır. İletişim, bloglar, forum, özel gönderi, chat ve özel oluşturulmuş topluluklar üzerinden  gerçekleştirilmektedir. Bu tür iletişim araçları kullandığınızda, adınız, konumunuz ve eposta adresi dahil olmak üzere, sağladığınız bilgiler diğer kullanıcılar tarafından erişilebilir. İnteraktif iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanan bilgiler için sorumluluğumuz bulunmamakta, dolayısıyla, önem taşıyan özel bilgilerinizi (mesela, sağlık veya banka kart bilgileri) önemle bildirmemenizi tavsiye ederiz. Belirtilen komünikasyon araçlarını kullandığınız durumda, özel bilgileriniz Web-siteyi terk ettiğinizden sonra da saklanabilmektedir.

9. GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI  

Kontrolümüz altında bulunan kişisel bilgilerinin korunması için tüm gereken, organizasyonel, teknik ve idari önlemleri almaktayız. Verileri internet ağı üzerinden gönderildiğinde ve sistemde saklandığında ne yazık ki tam güvenliğin sağlanması mümkün görünmüyor. Etkileşimimizin güvensiz hale geldiğini düşünmek için gerekçeleriniz varsa (örneğin, sistemimizdeki hesap güvenliğinin risk altında olduğundan şüpheleniyorsanız) lütfen, meydana gelen problem hakkında “İletişim bilgileri” bölümünde belirtilen adres üzerinden derhal bildiriniz.

10. SEÇİM HAKKI

Şirketin pazarlama teklifleri ve/veya promosyon etkinliklerine dair bilgi almaktan vazgeçmek istiyorsanız, “İletişim bilgileri” bölümünde belirtilen adrese bu konuda bildiri gönderiniz. Tüm taleplerinizi hızlı bir şekilde yanıtlamaya çalışacağız.

11. KİŞİSEL VERİLERİN ERİŞİMİ, DÜZENLEMESİ VE GERİ ÇEKİLMESİ 

Kişisel ve diğer bilgilerinizi İnternet-mağazanın Özel Hesabınızdan düzenleyebilirsiniz. Kişisel verilerin silinmesi, Şirket ile işbirliğinin eşzamanlı olarak sona ermesiyle Şirketin Kullanıcı Sözleşmesi, İşbirliği Standartları ve uzaktan satış Koşulları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinden dolayı gerçekleştirilebilir. Her şeye rağmen, Şirket ile işbirliğinden vazgeçmek istiyorsanız, ilgili bildirimi “İletişim bilgileri” bölümünde belirtilen adrese, Kayıt numaranızı belirtmek şartıyla serbest formatta gönderebilirsiniz. Talebiniz 5 (beş) iş günü içerisinde işlenecektir, bunun üzerine, federal kanunlarca öngörülen durumların haricinde, kişisel verileriniz silinecektir.

12. KİŞİSEL VERİLERİN VE DİĞER BİLGİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, kanunlarca daha uzun süreli veri saklaması öngörülmediği sürece, gizlilik ilkelerin riayet edilmesine ilişkin mevcut Hükümlerinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gereken süre içerisinde saklanacaktır.

13. GİZLİLİK HÜKÜMLERİNE DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI

Mevcut Gizlilik Hükümlere periyodik olarak değişiklik yapma hakkı tarafımızdan saklıdır. Gizlilik Hükümlerine yapılan değişiklikler, Hükümlerin son versiyonu Web-sitede yayınladıktan sonra yürürlüğe girecektir. Bu tür değişikliklerin yapılmasından sonra Şirketle etkileşimin kurulmasıyla Gizlilik Hükümlerin son versiyonunu hükmen kabul etmiş bulunmaktasınız.